Tuyển dụng

Tuyển dụng trưởng nhóm Telesales

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các Công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí:Trưởng nhóm Telesale Số lượng: 03 nhân sự Mô tả công việc:  – Chịu trách nhiệm về khách […]

Tuyển dụng chuyên viên truyền thông & sự kiện

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Truyền thông & Sự kiện Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – […]

Tuyển dụng chuyên viên Telesale

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Telesale Số lượng: 50 nhân sự Mô tả công việc:  – Chịu trách nhiệm về […]

Tuyển dụng chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – Thiết […]

Tuyển dụng Digital Marketing Leader

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP  với mục tiêu trở thành nằm trong TOP 10 các Công ty phân phối và bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam trong 5 năm tới. Để đạt được mục tiêu trên, công ty tiến hành mở rộng phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Degital Marketing Leader Số lượng: 5 nhân sự Mô tả công việc:  – Quản lý, đào tạo và xây dựng đội […]

Tuyển dụng chuyên viên Digital Marketing

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập với mục tiêu nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Digital Marketing Số lượng: 20 nhân sự. Mô tả công việc:  – Nghiên cứu, phân tích insight và vẽ chân dung khách hàng […]

Tuyển dụng chuyên viên Content Social

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các Công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Content Social. Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – Lên ý tưởng  và xây […]