Tuyển dụng

Tuyển dụng trưởng nhóm Telesales

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các Công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí:Trưởng nhóm Telesale Số lượng: 03 nhân sự Mô tả công việc:  – Chịu trách nhiệm về khách […]

Tuyển dụng chuyên viên truyền thông & sự kiện

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Truyền thông & Sự kiện Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – […]

Tuyển dụng chuyên viên Telesale

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Telesale Số lượng: 50 nhân sự Mô tả công việc:  – Chịu trách nhiệm về […]

Tuyển dụng chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – Thiết […]

Tuyển dụng trưởng nhóm quảng cáo facebook

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các Công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Trưởng nhóm quảng cáo facebook Số lượng: 25 nhân sự Mô tả công việc:  – Chịu trách […]

Tuyển dụng chuyên viên quảng cáo facebook

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên quảng cáo Facebook. Số lượng: 50 nhân sự. Mô tả công việc:  – Chịu trách […]

Tuyển dụng chuyên viên Content Social

VỀ KOMAGROUP  Công ty Cổ phần KOMAGROUP được thành lập vào ngày 02/12/2019 với mục tiêu trở thành 1 Công ty nằm trong TOP 10 các Công ty về phân phối và bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong 5 năm tới. Với mong muốn mở rộng hoạt động của phòng Marketing, chúng tôi cần tuyển vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên Content Social. Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc:  – Lên ý tưởng  và xây […]